Przekształcenia - co powinnaś/powinieneś wiedzieć?


Od 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe zostało przekształcone w prawo własności tych gruntów*. Mieszkańcy, bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków otrzymują zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności. W dokumencie jest informacja o wysokości opłaty przekształceniowej.

Warszawa ma największą ilość użytkowników wieczystych gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi ze wszystkich miast w Polsce – ponad 460 tysięcy.

Sprawdź, czy Twoja nieruchomość została przekształcona


Informacja dla osób fizycznych oraz spółdzielni mieszkaniowych, będących właścicielami budynków jednorodzinnych, lokali mieszkalnych, garaży lub miejsc postojowych, za które przysługują bonifikaty

UWAGA: bonifikaty nie przysługują osobom prawnym oraz osobom fizycznym będącym właścicielami lokali usługowych

Jeżeli otrzymałaś/otrzymałeś zaświadczenie potwierdzające przekształcenie nieruchomości po 30 listopada 2019 r.:
masz 2 miesiące na zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z bonifikatą (licząc od dnia otrzymania dokumentu), odpowiednio do Urzędu Dzielnicy (w przypadku nieruchomości m.st. Warszawy) lub Zarządu Mienia Skarbu Państwa (w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa). Zgłoszenie można wysłać pocztą lub przez ePUAP.
po otrzymaniu informacji o wysokości opłaty jednorazowej z bonifikatą masz 2 miesiące na jej zapłatę – dzięki temu zachowasz prawo do bonifikaty naliczonej od opłaty jednorazowej obowiązującej w 2019 r., pamiętaj, że możesz zgłosić zamiar wniesienia opłaty jednorazowej w każdym czasie, tj. nawet po upływie tych 2 miesięcy, ale im później to zrobisz, tym mniejsza szansa na skorzystanie z pełnej bonifikaty
dostaniesz dokument potwierdzający spłatę należności.

Jeżeli otrzymałaś/otrzymałeś zaświadczenie potwierdzające przekształcenie nieruchomości przed 30 listopada 2019 r. i zgłosiłaś/zgłosiłeś (ePUAP, poczta) zamiar wniesienia opłaty jednorazowej z bonifikatą odpowiednio do Urzędu Dzielnicy lub Zarządu Mienia Skarbu Państwa:
poczekaj na informację o wysokości należności, następnie niezwłocznie wnieś opłatę,
dostaniesz dokument potwierdzający spłatę należności.

Następnie:
złóż wniosek w sądzie wieczystoksięgowym o wykreślenie roszczenia o opłatę wpisanego w księdze wieczystej, do wniosku załącz dokument potwierdzający spłatę należności
jeżeli wcześniej wniosłeś opłatę roczną za użytkowanie wieczyste nadpłata zostanie zwrócona (na wskazane konto)

Jak wykreślić roszczenie?
Po wniesieniu opłaty jednorazowej właściciele otrzymują zaświadczenie potwierdzające spłatę należności.
Następnym i ostatnim krokiem jest złożenie wniosku w sądzie wieczystoksięgowym o wykreślenie roszczenia o opłatę wpisanego w dziale III księgi wieczystej (wpis na mocy ustawy jest wprowadzany przez sąd, a wykreślany na wniosek właściciela), do którego należy załączyć otrzymane wcześniej potwierdzenie spłaty. Dokumenty można złożyć osobiście w sądzie lub wysłać w wersji papierowej. Od wniosku o wykreślenie wpisu sąd pobiera opłatę w wysokości 250 zł. Wzór i instrukcję wypełnienia wniosku o wykreślenie wpisu można znaleźć na stronie internetowej Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa.

Jeżeli nie otrzymałaś/otrzymałeś zaświadczenia:
a Twój adres jest na liście przekształconych nieruchomości:
- wnosisz coroczne opłaty za użytkowanie wieczyste; opłaty te będą podlegały zaliczeniu z urzędu na poczet opłaty rocznej lub opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- czekaj na zaświadczenie, zgłoś jak najszybciej zamiar wniesienia opłaty jednorazowej i czekaj na informację o jej wysokości, a następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami powyżej
a Twojego adresu nie ma na liście:
- zgłoś się odpowiednio do Urzędu Dzielnicy (w przypadku nieruchomości m.st. Warszawy) lub Zarządu Mienia Skarbu Państwa (w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa) i dowiedz się co z przekształceniem i opłatą za użytkowanie wieczyste

Jeżeli nie zgłosiłaś/zgłosiłeś zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z bonifikatą masz prawo do 98- i 99 proc. bonifikaty od rocznych opłat przekształceniowych za 2019, 2020 i 2021 rok (nie dotyczy osób prawnych i właścicieli lokali usługowych):
jak najszybciej zgłoś zamiar wniesienia opłaty jednorazowej i wnieś zaległe opłaty roczne za 2019, 2020 i 2021 rok z uwzględnieniem bonifikaty
otrzymasz informację o wysokości opłaty jednorazowej z 99- lub 98 proc. bonifikatą (za okres pozostały do spłaty), następnie niezwłocznie wnieś opłatę,
dostaniesz dokument potwierdzający spłatę należności.
Następnie:
złóż wniosek w sądzie wieczystoksięgowym o wykreślenie roszczenia o opłatę wpisanego w księdze wieczystej, do wniosku załącz dokument potwierdzający spłatę należności
jeżeli wcześniej wniosłeś opłaty roczne w pełnej wysokości, nadpłata zostanie zwrócona (na wskazane konto)

* Ustawa z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040 ze zm.)


Pliki do pobrania (formularze):
Zgłoszenie - opłata jednorazowa (Zarząd Mienia Skarbu Państwa)
Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty
Zamiar wniesienia opłaty jednorazowej z przeksięgowaniem


Deklaracja dostępności    Polityka prywatności    Kontakt